Rólunk

Munkatársaink mögött több éves sugárvédelmi és munkavédelmi tapasztalat van. Szakmai tapasztalatunk az, hogy a rádioaktivitás szempontjából veszélyes és kiemelt technológiák és munkafolyamatok mellett fejlett védelem van kollektív és egyéni védőeszközök tekintetében valamint a jogi szabályozás és biztonsági előírások is kiterjedtek. Azonban a radioaktivitás és sugárzás civil életünkben is jelen van és tapasztalataink alapján sajnos van aki a magánéletében, otthonában nagyobb veszélyben van, mint munkahelyén.

Hiszen életünk nagy részét épületekben töltjük, építőanyagokkal körülvéve amikről sokszor nem is tudjuk miből állnak. Ezen kívül a modern korunk jellegzetességeként elektromos vezetékek, berendezések vesznek körül minket behálózva életünket.

Az utóbbi időben előtérbe került a tudatosabb, egészséges életmódra való törekvés, mind étkezésben, mind testmozgásban egyaránt. Azonban életterünk kiválasztása, egy egészséges otthon, munkahely ugyanolyan fontos, hogy elkerüljük a betegségeket és teljesebb életet élhessünk. Az emberek általában nincsenek tisztában hogy egy rosszul megválasztott telek, ház, lakás, telephely mennyire befolyásolja életünket, egészségünket.

Hiszen időnk nagy részét otthonainkban, munkahelyünkön, de még szabadidőnket is sokszor épületekben töltjük. Életünk minden pillanatában testünk és szervezetünk sugárzás alatt van. A levegő, ami körbevesz minket természetes rádióaktív izotópokat tartalmaz valamint a körülöttünk lévő elektromosság miatt szinte egész életünket „elektroszmogban“ éljük.

Szervezetünk képes ellenállni a radioaktivitásnak és elektromágneses térnek, azonban csak egy bizonyos mértékű és idejű behatásnak. Ezeket a határértékeket túllépve szervezetünkben károsodás keletkezik, ami legtöbb esetben sajnos visszafordíthatatlan.

Korunk népbetegsége a rák, aminek az egészségtelen életmód mellett a minket körülvevő sugárzás a legnagyobb okozója. A ránk veszélyt jelentő sugárzást rengeteg dolog befolyásolja. Az otthonaink alatt fekvő kőzetek, az építőanyagok az elektromos vezetékkek, berendezések a gyárak, technológiák közelsége, a légszennyezettség. Otthonaink kiválasztása vagy meglévő ingatlanjaink megismerése döntő befolyással bír életünkre.

Cégünk ebben kíván segíteni. Leendő otthonaik kiválasztásában tudunk szakmailag és vizsgálatok által megalapozott tanácsot adni. Meglévő ingatlanjaik bevizsgálásával, ha Önökre veszélyes sugárzást találunk, különböző építészeti és technológiai megoldásokkal tudunk segíteni, hogy biztonságban legyenek. Méréseinket és vizsgálatainkat nemzetközileg elismert mérőműszerekkel és mérési folyamatokkal végezzük az idevonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályok alapján.

Radon

 


 

 

A földben a Föld keletkezése óta vannak radioaktív izotópok (radioizotópok), amelyek közül a hosszabb felezési idejűek még nem bomlottak le, így ma is mérhetőek. Mivel az építőanyagokat is a földből nyerik, ezek az izotópok az építőanyagokban is megjelennek, sőt a gyártás (égetés) során koncentrálódhatnak is.

 

Az egyik legfontosabb ilyen természetes izotóp az urán-238, amelynek az egyik bomlásterméke (leányeleme) a radon-222. Radon a földben, kövekben és vízben található uránium természetes (radioaktív) lebomlása során kerül a levegőbe, amit aztán belélegzünk .

Mivel a radon nemesgáz, nem lép kémiai kölcsönhatásba a környezetével, így ki tud lépni abból a közegből, amelyben keletkezik, ezért a talajjal és/vagy az építőanyagokkal érintkező zárt terekben is megjelenik, ahol megfelelő szellőzés hiányában fel is tud dúsulni. Különösen veszélyessé akkor válik, ha bomlástermékei megtapadnak a levegőben található aeroszol részecskéken, majd a tüdő falán, a tüdőre fejt ki károsító hatását. Éppen ezért minél több a légköri aeroszol, annál több bomlástermék juthat szervezetünkbe – tehát a sok aeroszol kibocsátásával járó dohányzás jelentősen növeli a tüdő sugárterhelését.

A Radon az Magyarország egész területén megtalálható. Bármilyen épületbe beszivároghat – otthonokba, irodákba és iskolákba –ami aztán házon belül magas radon szintet eredményezhet. Ön és családja a legnagyobb veszélynek otthon van kitéve, ahol a legtöbb idejét tölti.
A vizsgálat az egyetlen módja annak, hogy kiderítse, hogy Ön és családja ki van e téve a radon veszélyeinek.

 

 

A radon bejutási útvonalai:

1. A beton padlók repedésein keresztül

2. Az épület illesztéseinél

3. A falak repedésein keresztül

4. A megemelt padlók résein keresztül

5. A csőrendszerek körül lévő hézagokon át

6. A falakon belül lévő üregeken keresztül

7. A vízellátó rendszeren keresztül

 

Bármelyik otthonnak lehet radon problémája. Legyen az új vagy régi, jól szigetelt vagy huzatos, pincés vagy pince nélküli.
A radon problémát leginkább a talajból származó radon okozza valamint az építési anyagból is szivároghat..

A Radon egészségügyi hatásai:

A klinikai és szövettani vizsgálatok szerint a radon okozta rákbetegség kialakulásának helye az esetek zömében a centrális légutak elágazásainak csúcsa, azaz a karina régiója – az a hely, ahol az aeroszolok kiülepedése igen erőteljes. A tüdő falán megtapadt bomlástermékek a hörgők és a tüdő belső felületét borító bronchiális és alveoláris hámsejteket közvetlenül sugározzák be.

 

Hatására a sejtek elpusztulhatnak vagy – rosszabb esetben – mutáns sejtek keletkezhetnek. A mutáns sejtek könnyen egyéb káros hatásokra (vegyszerek, dohányzás) rákos sejtekre osztódhatnak. A radontól és leányelemeitől származik a természetes sugárterhelésünk nagy része.

Számos kutatás foglalkozik a halálozási okok élén szereplő daganatos betegségek okainak vizsgálatával . (DARBY et al. (2005) ) az Európai Bizottság által támogatott kutatásainak eredményei alapján az otthonok levegőjében található radon felelős évente körülbelül 20 000 tüdőrák okozta halálesetért az Európai Unióban, ami az összes ilyen jellegű halálesetek 9%-a, illetve az összes halálos kimenetelű rákbetegségek 2%-a. Elmondható, hogy a tüdőrák kialakulásának második (első a dohányzás) leggyakoribb okozója a radon. Különösen megemeli a kockázatot amennyiben a magas radon koncentrációnak kitett személy dohányzik.

Soha nem késő csökkentenie a tüdőrák kockázatát.

A Radon és ingatlanjaink:

Némely kőzet (pl. gránit), talajfeltöltés (salak, pernye) ill. építőanyag (pl. ajkai erőműi salak) magasabb koncentrációban tartalmazhat természetes eredetű radioizotópokat, így ilyen kőzetre, feltöltésre ill. ilyen építőanyagból épült épületekben megnövekedhet a beltéri radon koncentráció.

A már álló épület radon terhelését csökkenteni nagyon nehéz. Az új építkezésekhez speciális szigetelést használnak: a talajra légáteresztõ (pl. sóder vagy perlit) réteget helyeznek, erre erős fóliát, majd a hagyományos betonaljzatot, nagyon gondosan szigetelve. A légáteresztõ rétegbõl szellõzõkürtõ vezet az épület fölé

A lakótérbe jutott radonnak a házba vezetett víz, a külső levegő és a földgáz is jelentős forrása lehet.
Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének (EPA) vizsgálatai alapján a radon által okozott elhalálozások esélye, illetve ezen esélyek összehasonlítása más halálnemek esélyével az alábbi:

A radon koncentráció sok tényezőtől függ, melyek közül a legfontosabbak:

- a talajtól való távolság,

- a felhasznált építőanyagok,

- a talajjal való közvetlen kapcsolat,

- a szellőztetési szokások,

- az évszakok,

- az időjárás, talajnedvesség.

Magyarországon jelenleg a 487/2015 Kormány rendelet fekteti le a megengedett radon koncentráció értékeket.

A radon- és radon leányelem-koncentrációk vonatkoztatási szintjei levegőben mért éves átlagos aktivitáskoncentráció-értékben kifejezve, mind lakó- és középületekben, mind munkahelyeken:
300 Bq/m3

Más országokban (pl.: Egyesült Államok, Csehország …) az építési engedély kiadása az építési telek előzetes talajgáz radontartalom-vizsgálathoz kötött, vagy a vizsgálat erősen javasolt.

Mérés

A mérést a lakókörnyezet kijelölt pontján(pontjain) célműszerrel végezzük.

 

Gamma Sugárzás

 


 

Radioaktivitás

A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. Ez nagy energiájú ionizáló sugárzást kelt, így (mint minden ionizáló sugárzás) a biológiai rendszereket károsítja. A radioaktív sugárzásnak több fajtája van, szervezetünket jellemzően gamma sugárzás éri kívülről.

Biológiai hatásai

A hatást az ionizáció váltja ki, ami az elektronokra hat. Az elektronszerkezet megváltozása kémiai hatásként megváltoztatja a molekulákat, amelyek megváltozva a vegyületekben másképpen hatnak a sejtekre. Ez a biológiai változás hat a szövetekre, a belőlük felépülő szervekre, így az emberre is.

A sugárzási energia egyik hatása a DNS lánchasadása. Ha a sejt nem pusztul el, akkor a keletkezett hibát helyrehozhatja javító enzimekkel. Ha ez sikertelen, akkor az okozott mutáció vagy életképtelen és így elpusztuló, vagy megváltozott örökítő anyagú utódsejteket eredményez. Néhány DNS-károsodás nem érint kódoló szakaszt, vagy csak inaktív marad további sugárzásig. A károsodás ilyenkor csak az utódokban jelenik meg.

Hogy a sugárzás biológiai hatásait objektíven felmérhessük, megfelelő fizikai mennyiségeket kell definiálni. Így vezették be a dózist, ami a sugárzásból 1 kg anyag által elnyelt energia mennyisége. Mértékegysége a gray (1 Gy = 1 J/kg).

Kísérletileg igazolt tény, hogy a radioaktív sugárzás hatása élő szervezetekre nagymértékben függ a fajtájától és az energiájától, emiatt minden fajta sugárzáshoz egy koefficienst rendelünk – a biológiai hatásosságot. A dózis és a biológiai hatásosság szorzata az ekvivalens dózis, aminek a mértékegysége a sievert (Sv).

A radioaktív sugárzás hatása azonban az érintett szerv típusától is függ. Minden szervhez egy koefficiens tartozik, ami nem függ a sugárzás fajtájától és energiájától. Így az effektív dózis egy adott szervre egyenlő az ekvivalens dózis és a szerv koefficiensének szorzatával.

Természetes sugárzás

Alapvetően megkülönböztetünk természetes és mesterséges forrásból eredő radioaktivitást. A lakosság sugárterhelésének mindössze 15,6%-a származik mesterséges forrásból, ebből 15,3%-ért az orvosi diagnosztika a felelős, a maradék 0,30%-on a légköri atomfegyver kísérletek, a csernobili katasztrófa, továbbá a nukleáris energiatermelés osztoznak. A lakossági sugárterhelés nagyobb hányada természetes eredetű, amely elsősorban földi (a Föld kialakulása óta jelenlévő, máig le nem bomlott, hosszú felezési idejű, földkérgben jelenlévő radioizotópokból származó) és kozmikus (a világegyetemből származó, a kozmikus sugárzás hatására keletkező kozmogén radioizotópokból származó) sugárzásból tevődik össze. A kozmikus és a terresztriális külső sugárzás mellett a természetes háttérsugárzás összetevője a légzés és táplálkozás útján a szervezetbe került radionuklidok okozta belső sugárterhelés is (ICRP, 1991).

A lakosságot érintő természetes eredetű háttérsugárzásból eredő effektív dózis egész Földre vonatkoztatott átlagos értéke 2,4 mSv/év. Ennek több mint 50%-a a lakások levegőjében lévő radonnak és bomlástermékeinek a belégzéséből származik (SOMLAI et al., 2000; UNSCEAR, 2000).

Építőanyagok radioaktivitása

Mivel építőanyagként főként a földkéregből származó anyagokat használunk fel, melyek anyagösszetételtől függően különböző mértékben radioaktív izotópokat tartalmaznak.

Az építőanyagok és a környezet által keltett radioaktív sugárzás egyik jellemző mennyisége a gamma sugárzásból fakadó dózisteljesítmény. Az építőanyagok által kibocsátott beltéri külső gamma-sugárzás megengedett mértéke rendeletben szabályozott (487/2015 Kormány rendelet), értéke a kültéri sugárterhelésen felül 1 mSv/év.

Különösen indokolt a természetes magmás kőzetekből (pl.: gránit, tufa) illetve természetben előforduló radioaktív anyagokat feldolgozó iparágak maradékanyagait tartalmazó anyagok (pl.: pernye, salak) vizsgálata. Ezen anyagok felhasználhatóságát szintén a 487/2015 Kormány rendelet szabályozza.

Tárgyak radioaktivitása

Bizonyos használati és dísztárgyak különösen nagymértékű radioaktivitást bocsájthatnak ki. Ezen tárgyak vagy alkotó anyagaik (pl.: rádium-lámpa, gázharisnya) vagy származási helyük miatt (pl.: Csernobil) adhatnak okot vizsgálatokra. Az általuk kibocsátott gamma dózisteljesítmény mérésén felül a tárgyak felületi szennyezettség mérése is indokolt lehet (ezzel nemcsak a tárgyból, hanem az annak felületén esetlegesen megtapadt szennyezettségből származó sugárzás is felderíthető).

Elekroszmog

Az elektromágneses sugárzás két összetevővel rendelkezik, úgymint mágneses és elektromos mezővel. Ezeket feszültség alatt álló elektromos vezetékek, elektromos berendezések állítanak elő közvetlen céllal vagy mellékhatásként. Magasabb frekvencián rádiófrekvenciákról, rádióhullámokról - melyeket vezeték nélküli kommunikációs célokat szolgáló eszközök generálnak - még följebb mozdulva, különböző felhasználású mikrohullámokról beszélhetünk.

Az "elektroszmog", az elektromos és mágneses mezők a normális érzékszervi észlelés számára bár láthatatlanok, de nagyon is léteznek, és épített környezetünkben mindenhol jelen vannak.

Biológiai hatások

Vannak olyan biológiai és egészségi hatások, amelyeket már tudományosan alátámasztottnak tekinthetünk. A biológiai hatásokat tekintve elmondható, hogy ezek a sugárzások az élő szervezetet nem ionizáló tulajdonságuk miatt magasabb frekvencián elsősorban hőhatással, illetve elektromos terük által, alacsonyabb frekvencián pedig mágneses terük révén érinthetik. Az extrém alacsony frekvenciájú teret a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség már korábbi vizsgálatok alapján besorolta a lehetséges emberi rákkeltő (2B) kategóriába, a gyerekkori leukémiára nézve. Leginkább transzformátor-állomások és távvezetékek közelében lakók körében jelentkezhet.

Emellett leginkább a központi idegrendszerre gyakorolt hatások állnak a kutatások középpontjában. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a sugárzás jelenlétében megváltozik a neuronokat körülvevő folyadék ionösszetételért felelős vér-agy gát működése, ezáltal előfordulhat, hogy olyan anyagok is bejuthatnak az agyba, amelyek sugárzás nélkül nem.

Hazánkban 2004. augusztus 8-án lépett hatályba a 63/2004. (VII.26.) ESZCSM rendelet, amely a 0 Hz -300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szól. A hazai rendelet átvette az EU ajánlás határértékeit, és utal az elővigyázatossági elv figyelembe vételére. Ezzel eleget tesz mind a WHO, mind az EU ajánlásának és szándékának, nevezetesen annak, hogy a lakosság nagyfokú védelme biztosított legyen.

Műszereink

GAMMA SUGÁRZÁS

Gamma környezeti dózisegyenérték-teljesítmény mérésére a magyar mérésügyi hivatal (Budapest Főváros Kormányhivatala, Meterológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Sugárfizikai és Kémiai Mérések osztálya) által hitelesített Thermo Scientific gyártmányú B21 típusú mérőeszközzel végezzük, a megfelelő szűrő alkalmazásával. A felületi szennyezettség mérését ugyanezen készülékkel, szintén hitelesítve végezzük, szűrő alkalmazása nélkül.

RADON

A Radon gázkoncentráció mérésére a német Sarad Műszergyártó cég által fejlesztett céleszközt használjuk. A gázkoncentráció pillanatnyi állapotának felmérésére a Radon Scout típusú műszert alkalmazzuk. Amennyiben a felmért érték alapján további vizsgálatok szükségesek, úgy a hosszabb távú mérések elvégzésére a Radon Scout Home típusú műszert alkalmazzuk. Mindkét műszer a német sugárvédelmi hatóság (Bundesamt für Strahlenschutz) által minősített, kalibrációs bizonyítvánnyal rendelkezik.

ELEKTROSZMOG

Az elektroszmog (elektromágneses terek mérése) mérésére a Gigahertz Solutions gyártmányú, ME3030B típusú készüléket alkalmazzuk, mellyel külön mért értékek nyerhetőek mind az elektromos-, mind a mágneses terekre.
Szolgáltatások

CÉGÜNK AZ ALÁBBI MÉRÉSI KÉPESSÉGEKKEL ÁLL A SZÍVES MEGRENDELŐK RENDELKEZÉSÉRE:

- Radonkoncentráció meghatározása mind lakó- mind egyéb ingatlanokban.
- Radonkoncentráció hosszú távú mérése.
- Ingatlan radiológiai felmérése adásvétel, nagyobb átalakítások előtt (mind dózisteljesítmény, mind radonkoncentráció- , mind felületi szennyezetség- mérés).
- Ingatlanban tapasztalható gamma sugárzás mértékének meghatározása.
- Használati és dísztárgyak sugárzásának felmérése (mely bizonyos anyagi összetételnél, illetve nukleáris baleseti környezetből származó (Csernobil, Fukushima ...) tárgyaknál erősen javallott).
- Elektroszmog feltérképezése, mind elektromos eszközök, mind külső, (távvezeték, mobiltelefon átjátszóállomás) tényezők figyelembevételére.
- Radioaktív felületi szennyezettség mérése.
- Építőanyagok sugárzásának beépítés előtti illetve utáni vizsgálata.

ÁRAK:

Radon helyszíni mérés lakásokban,házakban 80m2-ig: 29.900Ft + Áfa. Nagyobb méretű ingatlanokban kérje egyedi árajánlatunkat.
Elektroszmog mérés 80m2-ig: 19.900 Ft+Áfa. Nagyobb méretű ingatlanokban kérje egyedi árajánlatunkat.
Gamma dózisteljesítmény mérés ingatlanokban,telkeken: 9.900 Ft + Áfa /óra
Radioaktív felületi szennyezettség mérés: 8.900 Ft +Áfa /óra
Kiszállási díj : Budapest területén: 5.000 Ft Budapesten kívül : 99 Ft/Km

Komplett csomagunk ingatlanokra 80m2-ig:
Radon gáz koncentráció mérés, Gamma dózisteljesítmény mérés, elektroszmog mérés valamint az ívóvíz Ph-értéke, vízkeménység, nitrát tartalom megállapítása: 54.900 Ft+Áfa.

Kapcsolat

RADSAFETYZONE Bt.
2000 Szentendre, Fehervíz u. 10.
Adószám:25896048213
Telefonos elérhetőség: +36 20 260 9669, +36 20 424 5525.
Vagy küldjön nekünk üzenetet :